Niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie. W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie

przez | 17 lipca, 2021

Niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie mogą rodzić rozmaite skutki – nie tylko w sferze psychicznej, ale także w sferze finansowej osoby oskarżonej, aresztowanej lub zatrzymanej. Warto zatem wiedzieć, że polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia w takiej sytuacji.