Nieprawidłowości związane z kalibracją alkomatów

przez | 18 lipca, 2021

Opublikowana 16 lipca przez NIK informacja wskazuje, że w 9 na 10 skontrolowanych komend policji miały miejsce nieprawidłowości związane z kalibracją alkomatów. Używanie nieskalibrowanych alkomatów może skutkować błędną oceną rzeczywistego poziomu alkoholu we krwi kierowcy.