Komisja do Spraw Petycji /nr 62/ (27-05-2021)

przez | 18 czerwca, 2021

Komisja do Spraw Petycji, obradująca pod przewodnictwem posła Sławomira Jana Piechoty (KO), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad: – rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany niektórych ustaw w zakresie aktualizacji i uzupełnienia przepisów zawierających delegację do wydania rozporządzenia (BKSP-144-IX-254/20); – rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) w zakresie art. 61[6] § 3