Archiwa tagu: venture

Nowy Dyrektor Sierra Gorda

15.06.2016 r. Sierra Gorda SCM powołała Roberta Wundera na stanowisko Dyrektora Generalnego Spółki.

Nowy Dyrektor posiada blisko czterdziestoletnie doświadczenie w branży górnictwa metali; kierował dużymi projektami górniczymi i spółkami górniczymi w obydwu Amerykach, Azji, Europie i Australii. Jego doświadczenia w Ameryce Łacińskiej obejmowały, między innymi, zarządzanie kopalniami w Meksyku, Wenezueli i Chile, gdzie w spółce Minera Escondida Ltd pełnił funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych.
Robert Wunder ukończył studia inżynierskie w Colorado School of Mines i uzyskał tytuł MBA na University of Utah.
„Doświadczenie zawodowe Roberta Wundera gwarantuje, że podejmie on pilne wyzwania jakie stoją przed Spółką” – mówi Mirosław Biliński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.
Sierra Gorda SCM jest spółką joint venture, w której 55% udziałów posiada KGHM International LTD, a 45% udziałów posiadają spółki: Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. i Sumitomo Corporation.

KGHM kontynuuje dobrą współpracę z Sumitomo

Przedstawiciele zarządu KGHM Polska Miedź SA oraz Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation potwierdzili wolę wspólnego działania na rzecz  kopalni Sierra Gorda.

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Krzysztof Skóra oraz Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Rozwoju Mirosław Biliński spotkali się z przedstawicielami japońskiego partnera w projekcie Sierra Gorda. Omówiono aktualną sytuację operacyjną
i finansową projektu oraz wyzwania, jakie obecnie stoją przed tym projektem.

Sierra Gorda stanowi kluczowe aktywo zagraniczne KGHM, natomiast obecne zawirowania na rynkach surowcowych oraz wyzwania operacyjne kopalni wpływają bezpośrednio na sytuację finansową Sierra Gorda oraz udziałowców. Uzgodniliśmy, że wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby kopalnia przezwyciężyła trudności na drodze do osiągnięcia docelowych mocy produkcyjnych oraz uzyskania niezależności finansowej – powiedział Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu KGHM.

Partnerzy mają spójną ocenę aktualnego stanu projektu Sierra Gorda. Wspólnie uzgodnili, jakie kroki będą podejmować, żeby efektywnie zarządzać spółką Sierra Gorda SCM w warunkach niskich cen miedzi i molibdenu.

Przezwyciężenie obecnych wyzwań jest podstawą do podejmowania kolejnych, strategicznych decyzji dotyczących kopalni. Chcemy podtrzymywać nasze strategiczne relacje z Sumitomo –zapewnia Mirosław Biliński, Wiceprezes Zarządu KGHM.

W spółce joint venture Sierra Gorda SCM KGHM ma 55 procent udziałów, grupa Sumitomo 45 procent.

Departament Komunikacji i CSR 

KGHM Polska Miedź SA   

KGHM rozpoczął pompowanie wody do zbiornika w Sierra Gorda

KGHM – największy producent srebra i ósmy pod względem wielkości producent miedzi na świecie – rozpoczął napełnianie rurociągu oraz zbiornika na wodę w kopalni Sierra Gorda 
w Chile. Woda, pochodząca z systemów chłodzenia elektrowni cieplnej w Mejillo-nes, tłoczona jest rurociągiem o długości 142,6 km. Pełne zabezpieczenie dostępu do wody jest kolejnym kamieniem milowym przed technicznym otwarciem kopalni, planowanym w połowie roku.

Po rozpoczęciu produkcji Sierra Gorda zużywać będzie 250 tys. m3 wody dziennie, co przekłada się na poziom 92 mln m3 zużycia wody rocznie. Zbiornik o pojemności 750 tys. m3 – równej 300 basenom olimpijskim – zapewni kopalni niezbędne rezerwy. Pompowanie wody do zbiornika od-bywa się stopniowo przy pomocy 24 pomp, zdolnych do tłoczenia 1,5 tys. litrów wody na sekun-dę. Cały proces potrwa około miesiąca, co pozwoli na testowanie szczelności i zabezpieczeń całej infrastruktury.

Sierra Gorda będzie jedną z nielicznych kopalń na świecie i jedną z dwóch w Chile działającą w oparciu 
o podobny – niezwykle wydajny i ekologiczny – system dostępu do wody. Jako że kopal-nia położona jest na pustyni, w warunkach bardzo suchych i ubogich w źródła wody, budowa rurociągu wyeliminowała ryzyko naruszenia jej zasobów w regionie. Zamiast trafiać z powrotem do oceanu, woda z elektrowni cieplnej będzie ponownie wykorzystana do zasilenia pracy kopalni i zakładów Sierra Gorda. Dodatkowo – tworząc specjalną powłokę na odpadach flotacyjnych – sól morska pochodząca z wody służyć będzie do kontroli emisji pyłu na pustyni.

O projekcie Sierra Gorda

Projekt Sierra Gorda jest spółką typu joint venture, zarządzaną przez KGHM International i nale-żącą do Grupy KGHM (55%), Sumitomo Metal Mining (31,5%) oraz Sumitomo Corporation (13,5%). Projekt jest zlokalizowany na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, będącym naj-większym zagłębiem miedzi 
w Chile. Wydobycie miedzi, molibdenu i złota będzie się tu odbywać metodą odkrywkową. Dalsza obróbka obejmować będzie kruszenie, mielenie, flotację oraz osu-szanie w celu uzyskania koncentratów miedzi oraz molibdenu. Sierra Gorda jest siódmym naj-większym projektem górniczym na świecie.

Sierra Gorda KGHM

Biggest Renewable-Powered Crypto Mining Data Center Planned for Texas

Manhattan Solar Partners, LLC has announced plans to construct the biggest renewable-powered cryptocurrency mining data center in the USA. 

In a joint venture with BIT5IVE, LLC and GMine LLC, Manhattan Solar Partners is moving forward with its pla

Akcjonariusze Abacus zaakceptowali joint venture z KGHM

Akcjonariusze kanadyjskiej spółki Abacus Mining & Exploration Corporation zaakceptowali we wtorek 22 czerwca warunki transakcji z KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące wspólnej realizacji projektu górniczego miedzi i złota Afton-Ajax, położonego w Kanadzie. 

Obie firmy podpisały na początku maja umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki celowej na realizację projektu Afton – Ajax. Kanadyjskie złoże posiada rozpoznane zasoby wielkości 442 mln ton rudy miedzi. Ostatecznie projekt zatwierdziło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abacus. Za akceptacją warunków transakcji z KGHM głosowali akcjonariusze reprezentujący ponad 90 proc. głosów. 

– Wyniki dzisiejszego głosowania są wiążące i jednoznaczne. Akcjonariusze Abacus docenili wartość oferty KGHM. Z jednej strony zapewnia ona dalszy rozwój projektu Afton-Ajax. Z drugiej stwarza możliwość kreowania dodatkowej wartości, zarówno dla akcjonariuszy Abacus, jak i KGHM, poprzez wykorzystanie doświadczenia i zdolności obu firm do realizacji kolejnych projektów na terenie obu Ameryk. Liczymy, że pomyślna współpraca z KGHM pozwoli osiągnąć te cele – skomentował decyzje akcjonariuszy Przewodniczący Rady Dyrektorów firmy Abacus, Tom McKeever.

KGHM zakupi początkowo 51 procent udziałów w spółce celowej za 37 mln dolarów. W dalszej kolejności lubiński koncern ma możliwość dokupienia dodatkowych 29 proc. udziałów za kwotę nieprzekraczającą 35 mln dolarów.

Ponadto KGHM nabył 8,75 proc. akcji spółki Abacus (15 mln sztuk akcji) w drodze emisji zamkniętej za łączną kwotę 4,5 mln CAD. 

Zgodnie ze studium możliwości projektu Afton-Ajax z lipca 2009, po uruchomieniu produkcji w roku 2013, spółka KGHM i Abacus będzie produkować około 50 tys. ton miedzi i ponad trzy tony złota rocznie. Okres życia kopalni szacuje się na 23 lata.

KGHM inwestuje w kanadyjskie złoże

KGHM uruchomi produkcję miedzi i złota Afton – Ajax w pobliżu miasta Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Miedziowa spółka podpisała umowę inwestycyjną z firmą Abacus Mining and Exploration o utworzeniu spółki celowej. 

Zgodnie ze strategią zakładającą zwiększenie produkcji miedzi przez KGHM do 700 tys. ton rocznie spółka inwestuje w nowe złoże. KGHM podpisał umowę na utworzenie joint venture, która będzie miała za zadanie przeprowadzenie bankowego studium wykonalności oraz przygotowanie do produkcji miedzi i złota Afton – Ajax należącego do firmy Abacus. 

Porozumienie zawiera zasady partnerstwa pomiędzy firmami, w których obszerna wiedza w prowadzeniu działalności górniczej jednego z czołowym producentów miedzi na świecie jakim jest KGHM Polska Miedź SA i doświadczenie w eksploracji firmy Abacus będą podwalinami do kolejnych potencjalnych projektów. 

– To realizacja pierwszego etapu naszej strategii rozwoju. Długo badaliśmy miejsce inwestowania, prowadziliśmy szczegółową selekcję projektów górniczych. Wybraliśmy najlepszy projekt pod względem zarówno położenia geograficznego, sytuacji politycznej, jak i ryzyka finansowego. Z przyjemnością podejmujemy współpracę z Abacus Mining jako partnerem, aby wspólnie rozwijać wiodące przedsięwzięcie w branży górniczej w tamtym rejonie – informuje Herbert Wirth, prezes KGHM. 

– Doświadczenie naszych firm jest gwarancją udanego przedsięwzięcia. Nasza firma posiada praktykę w prowadzeniu projektów eksploracyjnych, natomiast pozycja, zarówno finansowa, jak i produkcyjna KGHM daje pewność uruchomienia produkcji w projekcie Afton – Ajax. Cieszymy się, że to właśnie KGHM postanowił zainwestować w ten projekt – mówi Tom McKeever, Dyrektor Wykonawczy Abacus. 

Kanadyjskie złoże posiada rozpoznane zasoby wielkości 442 mln ton rudy. Szacuje się, że po uruchomieniu produkcji, około roku 2013, spółka KGHM i Abacus będzie wydobywać blisko 22 mln ton rudy rocznie oraz produkować ponad 50 tys. ton miedzi i ponad trzy tony złota. Okres życia kopalni szacuje się na 23 lata. Ze względu na bogate tradycje górnicze nie będzie problemów ze skompletowaniem załogi. 

KGHM zakupi początkowo 51 procent udziałów w spółce celowej za 37 mln dolarów. W dalszej kolejności lubiński koncern ma możliwość dokupienia dodatkowych 29 proc. udziałów za kwotę nieprzekraczającą 35 mln dolarów. 

Projekt wymaga akceptacji akcjonariuszy firmy Abacus. Walne Zgromadzenie odbędzie się 22 czerwca.