Archiwa tagu: prawo

Podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa /nr 2/ (20-05-2021)

Podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, obradująca pod przewodnictwem posła Jarosława Zielińskiego (PiS), przewodniczącego podkomisji, rozpatrzyła: – rozpatrzenie projektu planu pracy podkomisji.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /nr 71/ (08-06-2021)

Komisja do Spraw Unii Europejskiej, obradująca pod przewodnictwem poseł Anity Czerwińskiej (PiS), zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny: – rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej,

Komisja Infrastruktury /nr 108/ (08-06-2021)

Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Cezarego Grabarczyka (KO), zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny: – przedstawienie przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka informacji na temat zaawansowania prac przy budowie drogi krajowej nr 8 z Białegostoku do Augustowa, w szczególności danych dotyczących przebiegu trasy oraz planowej kategorii tej trasy, jak również zaawansowania prac przy budowie obwodnic Suchowoli,

Komisja Spraw Zagranicznych /nr 50/ (28-05-2021)

Komisja Spraw Zagranicznych, obradująca pod przewodnictwem posła Marka Kuchcińskiego (PiS), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad: – rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej (druk nr 1211); – pierwsze czytanie poselskich projektów uchwał w sprawie: – wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2 (druk nr 620); – wezwania rządów państw Unii Europejskiej,

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /nr 32/ (26-05-2021)

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, obradująca pod przewodnictwem posła Witolda Czarneckiego (PiS), zastępcy przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła: – informację w zakresie stanu przygotowania do uruchomienia mechanizmów wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw finansowanych ze środków budżetu UE na lata 2021–2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /nr 47/ (25-05-2021)

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca pod przewodnictwem posła Wojciecha Szaramy (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła: – zaopiniowanie dla Prezydium Sejmu RP propozycji tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2022 rok.

[Komisja Finansów Publicznych /nr 153/ (20-05-2021), Komisja Zdrowia /nr 80/ (20-05-2021)]

Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Zdrowia, obradujące pod przewodnictwem posła Henryka Kowalczyka (PiS), przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, zrealizowały następujący porządek obrad: – pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1202).

Komisja Finansów Publicznych /nr 151/ (19-05-2021)

Komisja Finansów Publicznych, obradująca pod przewodnictwem posła Henryka Kowalczyka (PiS), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek obrad: – zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2021 r.; – zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021.