Archiwa tagu: How

Sorry to interrupt your scroll, but here’s an opportunity to stop and smell the Hopkins…

Sorry to interrupt your scroll, but here’s an opportunity to stop and smell the Hopkins roses!

Hopkins roses (Okenia rosacea) nudibranch sea slugs are brightly blushing due to their equally rosy bryozoan prey Integripelta bilabiata. The color comes from a pigment known as hopkinsiaxanthin, which signals to the world that—no matter how beautiful—this distasteful nudibranch is a rose that has its (icky) thorns. (For scale, this slug is about 1in/3cm long)

Who created the phrase “seed”?

I have a question on my می‌نهد I guessed the trust wallet and oddly enough, I came across effective seed phrases but no coins in them
The question is is this imported wallet created by someone who didn’t use it or how was it imported?
For the record, while guessing, I came across more than one wallet, but I did not find coins in it

Why coinbase bitcoin withdraw fee is 10 time cheaper than my usual P2P exodus transaction?

Hi guys do you know why Coinbase bitcoin withdraw fee is 10 time cheaper than my usual P2P exodus transaction? Are they use a lighting network or ? How is it possible? For example the Binance withdraw fee is also like usual transaction.

How to Transfer Contacts From iOS to Android Phone

A lot of users make the switch between iOS and Android, and vice versa. Both mobile operating systems have some fundamental differences that set them apart in terms of functionality and usability – choice is always great for the consumer.
Caption: iOS users can use iCloud or Gmail to transfer contacts.

KGHM stawia na start-upy w ramach projektu Scale Up

MIT Enterprise Forum Poland w partnerstwie z KGHM, reprezentowanym przez  Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe, jest jednym z 10 laureatów  pilotażowego konkursu Scale up, zorganizowanego przez PARP. Grant w wysokości 5,9 mln zł  wesprze projekty akceleracyjne.

W ramach rządowego programu polskie startupy uzyskają dostęp do unikalnego know-how, laboratoriów, zaplecza technicznego i technologicznego, a także dofinansowanie na rozwój działalności w kwocie do 200 tysięcy złotych.

Program oferuje wszechstronne i intensywne wsparcie biznesowe, branżowe, technologiczne i finansowe oraz dostęp do potencjalnego Klienta – Dużego Przedsiębiorstwa, które angażując się powodują przyspieszenie rozwoju technologii i przyśpieszenie jej wejścia na rynek .

Celem projektu realizowanego w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2018 r. przez partnerstwo w składzie KGHM Cuprum, MIT Enterprise Forum Poland, PKO BP, PGNiG oraz Adamed jest przyśpieszenie tworzenia i rozwoju firm technologicznych w czterech kluczowych branżach polskiej gospodarki (energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej).

KGHM   Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe patronuje ścieżce energetycznej, w ramach której proponuje wykorzystanie  potencjału 13 zespołów badawczych i 3 akredytowanych laboratoriów,  a także szybką ścieżkę współpracy dla wybranych startupów.

Ścieżka sektora Surowcowego została szczegółowo opracowana przez KGHM i rozwiązania przedstawiane przez start-upy odpowiadają na strategiczne potrzeby Spółki. Są to:

  1. Przetwórstwo i wykorzystanie nadwyżek kwasu siarkowego
  2. Nowe surowce: wydobycie, przetwórstwo, zbyt
  3. Technologie energooszczędne
  4. Oddziaływanie przemysłu wydobywczego i przetwórczego na środowisko.

Kolejnym etapem będzie selekcja aplikacji realizowana według jednolitych kryteriów dla wszystkich ścieżek. Następnie dobór branżowy oraz indywidualna ocena start-upów odbywać się będzie przy udziale niezależnych ekspertów z MIT. Program akceleracji wspierany będzie przez wybranych mentorów dedykowanych dla każdej z czterech ścieżek tematycznych i koordynowany przez Liderów Ścieżek Branżowych przy współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami.

Młode, innowacyjne, mikro- i małe przedsiębiorstwa, które będą brać udział w akceleracji, nie tylko zyskują szansę współpracy z rynkowymi gigantami i przejście akceleracji zgodnie z modelem zaczerpniętym z Massachusetts Institute of Technology (MIT), ale również – dzięki dofinansowaniu w ramach programu Scale UP – otrzymają finansowanie na rozwój swojej działalności. Kwoty dofinansowań sięgnąć mogą nawet 200 tysięcy złotych.

Więcej informacji na:

http://kghm.com/pl/stawiamy-na-start-upy

http://www.cuprum.wroc.pl/akceleracja-210

http://poir.parp.gov.pl/scaleup/scaleup

http://www.cuprum.wroc.pl/news

 

Is bitcoin cloud mining profitable? How to search for a trusted cloud mining website?

Large companies in the field of Bitcoin cloud mining have leased parts of their mining hardware to ordinary people. In this case, users do not need special equipment to mine bitcoins and they simply pay for mining packages. A question may be asked why companies do this when they can personally use this capacity to […]