Archiwa tagu: Holdings

Elon Musk: Tesla Sold 10% Bitcoin Holdings to Check Market Liquidity, Will Resume BTC Payments at Clean Energy Levels

Tesla only sold _10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market

Tesla only sold _10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving marketTesla’s chief executive Elon Musk has rubbished allegations that he engaged in a Bitcoin (BTC) price manipulation scheme. Musk took to Twitter on Sunday to refute the claims levied at him by Syngia’s CEO Magda Wierzycka. He added that Tesla will resume BTC purchases once the premier cryptocurrency achieves desired clean energy levels. The SEC

Read More

Canadian Purpose Bitcoin ETF Holdings at an All-Time High

The Purpose Bitcoin ETF holdings have reached an all-time high of 19,692.149 BTC despite the current bitcoin market decline.

The dip in the bitcoin market has not scared off Canadian investors. By considering the Purpose Bitcoin ETF re-accumulation, th

Bitcoin Holdings Should Face ‘Conservative’ Capital Rule From Banks, Global Regulators Propose

Banks must set aside enough capital to cover losses on any Bitcoin holdings in full, global banking regulators proposed, in a „conservative” step that could prevent widescale use of the cryptocurrency by major lenders.

Wyniki finansowe KGHM po trzech kwartałach 2011 roku

Po trzech kwartałach 2011 roku KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła przychody w wysokości 15,2 mld zł i zysk netto w wysokości 7,5 mld zł. Na wynik istotny wpływ miały wycena instrumentów pochodnych, różnice kursowe wynikające z osłabienia polskiej waluty oraz poziom notowań metali na koniec trzeciego kwartału br.

Po dziewięciu miesiącach roku 2011 zysk netto spółki wynosi 7,5 mld zł, natomiast przychody 15,2 mld zł. Stanowi to odpowiednio 78% i 81% poziomu planowanego na rok 2011. Główną przyczyną poprawy wyniku finansowego były uwarunkowania makroekonomiczne, które wpłynęły na wyższe uzyskane ceny sprzedawanych produktów. Wysoki poziom wyniku z wyceny instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych wiąże się z osłabieniem polskiej waluty oraz poziomem notowań metali na koniec III kwartału br. 

Wczoraj, po udzieleniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisana została ostateczna umowa sprzedaży Polkomtel S.A. między jego akcjonariuszami, w tym KGHM Polska Miedź S.A. a Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Z tego tytułu KGHM za 24,39% udziałów otrzymał już ponad 3, 67 mld zł. Także w III kwartale br. Polska Miedź podpisała warunkową umowę sprzedaży Dialog S.A. na kwotę 944 mln zł.

– Oczekujemy teraz na pozytywną opinię UOKiK w tej sprawie. Ta transakcja zakończy nasze dezinwestycje w sektorze telekomunikacyjnym – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. 

W okresie 9 m-cy 2011 r. w relacji do trzech kwartałów 2010 r. produkcja miedzi elektrolitycznej wzrosła o 6% (22,3 tys.t). To efekt pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych w hutach, w których zwiększono przerób koncentratów własnych oraz zintensyfikowano zużycie wsadów obcych. 

KGHM złożył do gmin wnioski o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku od nieruchomości, dotyczącego wyrobisk górniczych za lata 2006 – 2011 na łączną wartość 145 mln zł. Dalsze procedury w tej sprawie uzależnione są od decyzji gmin.

Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.

FINAŁ POLSKIEJ TRANSAKCJI ROKU

Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Polkomtel S.A. przenieśli dziś własność posiadanych akcji spółki na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Tym samym, zakończono jedną z największych transakcji w branży telekomunikacyjnej w Europie w ciągu ostatnich kilku lat. 

Całkowita wartość transakcji to 18,1 mld PLN. Po odliczeniach wynikających z zadłużenia Polkomtel S.A. oraz wypłaconej w 2011 roku dywidendy, sprzedający, tj. KGHM Polska Miedź S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., WĘGLOKOKS S.A. oraz Vodafone Americas Inc. i Vodafone International Holdings BV otrzymali za swoje pakiety łączną kwotę 15,1 mld PLN. 

Przeniesienie własności akcji nastąpiło na podstawie podpisanej umowy sprzedaży akcji Polkomtel S.A. posiadanych dotychczas przez KGHM (24,39%), PGE (21,85%), PKN ORLEN (24,39%), WĘGLOKOKS (4,98%) i Vodafone (24,39%). W ten sposób wypełniona została przedwstępna umowa sprzedaży 100% akcji spółki zawarta przez akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2011 r. 

Jedynym warunkiem zawieszającym tej transakcji było uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację. Prezes UOKiK wydał pozytywną decyzję 24 października 2011 roku. 

Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN: – Z ogromną satysfakcją zakończyliśmy dzisiaj niezwykle złożony projekt, który w przypadku PKN ORLEN swoje początki miał już w 2000r. gdy pojawiły się pierwsze zapowiedzi dezinwestycji. Nasza satysfakcja jest tym większa, że to my zainicjowaliśmy ten projekt. Bardzo się cieszę się, że przekonaliśmy do niego pozostałych udziałowców, co ostatecznie otworzyło drogę do dzisiejszej transakcji. Udało się nam, choć globalny kryzys nie sprzyja dopinaniu tak skomplikowanych umów. Tym bardziej należy uznać finał transakcji i uzyskane warunki za wielki sukces. Sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel przyczyni się do realizacji strategicznych celów PKN ORLEN, czyli dalszej redukcji zadłużenia oraz budowy silnego koncernu multienergetycznego.

Zadowolenie z profesjonalnego i transparentnie przeprowadzonego procesu sprzedaży wyraża także Herbert Wirth, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

– To była transakcja na bardzo dużą skalę, bardzo profesjonalna i wszyscy partnerzy są z niej zadowoleni. Jesteśmy w trakcie całkowitego wychodzenia z sektora telekomunikacyjnego. Oczekujemy teraz na pozytywną opinię UOKiK w sprawie sprzedaży Dialog S.A. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą KGHM na realizację strategii, która zakłada większe zaangażowanie w inwestycje związane z podstawową działalnością. Aktywnie poszukujemy nowych złóż w różnych rejonach świata. Polska Miedź ma szansę stać się istotnym graczem globalnym – mówi Herbert Wirth. – Inwestujemy także w sektor energetyczny, który docelowo ma być ważnym elementem dywersyfikacji naszej działalności w kraju. 


Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE – Cieszę się że tak złożona i skomplikowana transakcja zakończyła się sukcesem. Jako odchodzący Przewodniczący Rady Nadzorczej Polkomtel S.A., wiem najlepiej ile pracy i zaangażowania trzeba było włożyć w jej przeprowadzenie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy poświęcili miesiące pracy, żeby przeprowadzić cały ten proces. Sprzedaż akcji Polkomtel S.A. jest dla naszej firmy kolejnym krokiem w realizacji strategii koncentrowania się na aktywach energetycznych. 

Jerzy Podsiadło, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny WĘGLOKOKS S.A.- To była doskonale przeprowadzona transakcja, niezwykle istotna nie tylko dla jej akcjonariuszy, ale przede wszystkim dla polskiego rynku telekomunikacji i multimediów. Czyli dla każdego z nas. Transakcja ta jest również istotna dla Weglokoksu. Środki, które uzyskaliśmy pozwolą nam szybciej i w pełniejszym zakresie realizować plany dywersyfikacji działalności, restrukturyzacji spółki i budowy przy Węglokoksie silnej grupy kapitałowej. Nasze zaangażowanie w sektor telekomunikacji było raczej skromne. Wyjście z niego i uzyskany kapitał pomogą skupić się na tym, co potrafimy robić najlepiej – na międzynarodowym handlu i rozszerzaniu działalności w sektorze okołogórniczym. Co wynika z przyjętej i realizowanej przez nas strategii rozwoju. 

Kwota zapłacona przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. w gotówce na rzecz polskich Sprzedających wyniosła:

PKN ORLEN – 3 672 146 567 PLN 
PGE – 3 289 444 171 PLN 
KGHM – 3 672 146 567 PLN 
WĘGLOKOKS – 749 086 127 PLN 

Po realizacji transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. akcji, żaden z dotychczasowych udziałowców nie posiada jakichkolwiek akcji Polkomtel S.A. 

Departament Komunikacji 

Financial Regulators Propose a Rule that Could Shatter Bank’s Interest in Crypto

Bitcoin Walking away from a Bank Disappointed

Bitcoin Walking away from a Bank DisappointedThe financial situation for Banks that have their eye on crypto may have just taken a sharp turn, as the Swiss financial committee says banks should set aside money to protect investors from losses incurred in cryptocurrency holdings. Banks ‘Under Siege’ A committee centered in Basel, made up of a group of financial watchdogs globally,

Read More

Bank regulators plot toughest capital rule for bitcoin

Published by Reuters By Huw Jones and Tom Wilson LONDON (Reuters) -Banks must set aside enough capital to cover losses on any bitcoin holdings in full, global regulators proposed on Thursday, in a “conservative” step that could prevent widescale use of the cryptocurrency by big lenders. The Basel Committee on Banking Supervision, made up of […]