Procedura szczególna OSS

przez | 17 lipca, 2021

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzyły funkcjonującą do końca czerwca 2021 r. procedurę MOSS o procedurę One Stop Shop (OSS). Przepisy te zostały wprowadzone dyrektywą 2017/2455 oraz dyrektywą 2019/1995. Przepisy ustawy o VAT zostały odpowiednio zmienione z uwagi na konieczność zaimplementowania unijnych regulacji w polskim ustawodawstwie od 1 lipca 2021 r.