Izba Dyscyplinarna z większymi możliwościami. Prezes SN uchyla zarządzenie dot. TSUE

przez | 17 lipca, 2021

Jestem głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna jest w pełni niezależna w sprawowaniu przypisanej jej jurysdykcji – napisała w oświadczeniu I prezes SN Małgorzata Manowska, informując jednocześnie o uchyleniu zarządzenia dotyczącego wykonania postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 r.