INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH IX kadencja w dniu 8 lipca 2021 r. nr 94/2021 (249)

przez | 18 lipca, 2021

Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisja Kultury i Środków Przekazu; Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Zdrowia; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa