Archiwum kategorii: Podatki

Category Added in a WPeMatico Campaign

IBPBII/2/415-1084/14/MMa

Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży części gospodarstwa rolnego nabywcy, który posiada gospodarstwo rolne, nabywa przedmiotową nieruchomość do swojego gospodarstwa rolnego, z zamiarem i celem dalszego jego prowadzenia oraz, że nabywana nieruchomość nie utraci charakteru rolnego, co oświadczył w akcie notarialnym, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

IBPB-2-1/4514-127/16/DP

– Czy po zmianie treści przepisu art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnej ma znaczenie dla obowiązku podatkowego w tym podatku (od umowy sprzedaży) przy powiększeniu gospodarstwa rolnego, przez którego z małżonków i kiedy uprzednio nabyte zostały grunty, które już wchodzą w skład wspólnie prowadzonego i powiększanego przez małżonków gospodarstwa rolnego? – Jeśli małżonkowie we wspólności ustawowej prowadzą wspólne gospodarstwo rolne będące w ich posiadaniu, a składające się z gruntów, które oddzielnie uprzednio nabyli to czy mogą skorzystać ze zwolnienia w tym podatku od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 9 pkt 2 ww. ustawy? – Czy ewentualnie ma w takiej sytuacji znaczenie pod jakie ubezpieczenie podlegają małżonkowie – KRUS czy ZUS?

IPTPB2/415-252/13-6/KKu

Czy po stronie Wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od 3/4 części gospodarstwa nabytego w drodze zasiedzenia, a sprzedanego na rzecz rolnika przed upływem pięciu lat od daty nabycia tego gospodarstwa, na którym od daty sprzedaży będzie prowadzona wyłącznie działalność rolnicza, a nie gospodarcza?

IBPBII/2/415-1028/13/MMa

1. Czy Wnioskodawca będzie płacił podatek od 1/2 spadku po małżonku i procentowo w jakiej wysokości jeżeli przekaże całość gospodarstwa przed upływem 5 lat?2. W przypadku przekazania 1/2 gospodarstwa rolnego na współwłasność na podstawie umowy o dożywocie, którą połowę należy uznać do opłaty – Wnioskodawcy czy po małżonku?

ITPB3/423-521c/08/AM

Czy opłaty pobierane zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych za lokale użytkowe wbudowane w budynkach mieszkalnych, użytkowane na podstawie własnościowego prawa do lokalu oraz ponoszone koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a uzyskany dochód zwolniony jest z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?